Case Business Kitchen yhteenveto

Toimeksiantona oli kasvuyrittäjyyskeskuksen (Business Kitchen) avoimen innovaatioympäristön ideoiminen. Avoimeen innovaatioympäristöön piti tuoda raikkaita ideoita miten tilassa voisi toimia yhdessä. Toimeksianto oli erittäin mukaansa tempaava. EduZen työryhmän kollaboraatio oli suorastaan häkellyttävä kaikkine ideoineen. Tässä työssä sai huomta mitä luova työskentely on parhaimmillaan. Aina saa huomata miten aikaisempi koulutus ja työhistoria rajoittaa luovaa ajattelua. Omassa työkontekstissa projetit on hyvin tarkasti määritelty, jonka avulla työ viedään tarkasti maaliin. Tässä työskentelyssä ensimmäiseksi kaipailin pohjapiirustuksia ja tarkempaa toimeksiantoa. Ainoa hidaste ryhmän toiminnassa oli se, että tämä oli vain yksi opiskeltava kokonaisuus muiden joukossa. Kokonaisuutena ryhmän tuotos oli ylivertainen opintopistemääriin nähden.Valitettavasti työ jäi kesken juuri kun oli päästy vauhtiin. Tätä opintokokonaisuutta tämän toiminnan muodossa olisi kiva jatkaa ensi syksynä. Työryhmän tuottamat ideat on suorastaan pakko nähdä käytännössä ja pitää todella toivoa ettei nämä loistavat ideat hautaudu pöytälaatikkoon. Alussa itsellä oli toive saada pohjapiirustukset Business Kitchenin tulevista tiloista. Jälkeenpäin ajateltuna oli hyvä, ettei pohjapiirustuksia ollut rajoittamassa innovatiivista työskentelyä. Menestyksen reseptit ovat näin ollen monistettavissa myös omaan työkontekstiin.

Eduzen ryhmässä oli mukana ylitsepursuavan luovia henkilöitä ja tässä työskentelyssä heidän osaaminen näkyi todella hienosti. Ryhmän moottorini toimi selvästi luovin yksilö ja teknisemmin suuntautuneet henkilöt pureutuivat teknisiin ratkaisuihin, kuten QR-koodit, Googlen hyödyntäminen ja kollaboraatiovälineiden ongelmatilanteet.  Myös ryhmäläisten työkokemusta pystyttiin hyödyntämään sopivassa suhteessa. Koko ryhmässä heijastui innostus mielenkiintoiseen ja haastavaan tehtävän antoon. Keskustelu secondlifessa ja ACP:ssä oli hyvin tuottoisaa. Ryhmän toimintaa piti myös hieman toppuutella, koska aikaa ei ole käytettävissä rajattomasti yhden kurssin osasen suorittamiseen.

Työskentelyn oli tarkoitus olla hyvin luovaa, jota se hienossa mittakaavassa olikin. Kuitenkin insinöörin olemus itsellä nosti  päätään ja kaipaili täsmällisempää lähtökohtaa. Toimeksianto muuttui jonkin verran ensimmäisen tapaamisen jälkeen, joka aiheutti pientä hämmenystä.  Kuitenkin pohjalla oli erinomainen työ tehtynä, josta ei mennyt pisaraakaan hukkaan. Ymmärrettävää on että toimeksianto on vielä hämärä, koska kasvuyrittäjyyskeskuksen hanke on vielä alkumetreillä.

Alla on tuoteseloste menestyksen resepteistä:

Nimi: Menestyksen reseptit

Valmistajat:
EduZen: Mia Kemppaala, Kirsi Korkealehto, Virpi Pietikäinen, Ari Rapo ja Juha Saarikoski

Mitä?
Menestyksen reseptit ovat innovatiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista edesauttavia tilaratkaisuja ja toimintamalleja. Reseptit virittävät ryhmiä ja yksilöitä luovaan ajatteluun ja uudenlaisten toiminta- ja ongelmanratkaisumallien löytämiseen. Niiden avulla voidaan tunnistaa olemassa olevaa asiantuntijuutta ja saada erilainen osaaminen tehokkaaseen käyttöön yhteisössä. Reseptit auttavat ryhmiä oppimaan yhdessä sekä synnyttämään osaamista ja innovaatioita, joita menestykseen tarvitaan.

Kenelle?
Menestyksen reseptit ovat monikäyttöisiä. Niiden hyödyntäminen soveltuu
paitsi erilaisille yrityksille (omistajille, Pk-, startup- ja kasvuyrittäjille sekä ylipäätään kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille), erilaisille tiimeille ja asiantuntijaverkostoille, työyhteisövalmennukseen ja partnereiden kohtaamiseen, mutta myös kouluille ja oppilaitoksille sekä kaikenlaiseen kokemusten vaihtoon ja ideoiden jakamiseen sekä esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen tueksi. Reseptejä voidaan käyttää aina kun tarvitaan uusia haasteita oman alansa ammattilaisille.

Käyttötarkoitus:
Käyttötarkoituksiltaan erilaisiin tiloihin on sijoitettuna laminoituja reseptikortteja, jotka sisältävät yhteisöllistä toimintaa, verkostoitumista ja luovuutta tukevia toimintamalleja. Nykypäivänä substanssiosaamisen lisäksi tiimityöskentelytaidot, verkostoituminen, luova ongelmanratkaisutaito, luottamus ja luotettavuus ovat nousseet menestyksekkäissä työyhteisöissä yhä keskeisempään asemaan. Yksilöt ja yritykset voivat yhteistoiminnallisesti saada enemmän aikaan kuin yksin toimiessaan. Tästä johtuen reseptikorttien kautta kehitettävien ominaisuuksien harjoittaminen on erittäin tärkeää. Tilassa vierailevat yksilöt ja yhteisöt voivat vapaasti valita käyttöönsä toimintaansa kullakin hetkellä parhaiten tukevia reseptejä. Reseptejä on tarjolla lukuisista erilaisista vaihtoehdoista. Käyttötarkoituksen mukaan on valittavana:

 • tutustumista,
 • luottamusta,
 • ryhmäytymistä,
 • verkostoitumista,
 • asiantuntijuuden tunnistamista ja sen jakamista,
 • vuorovaikutustaitojen kehittämistä,
 • tiimityöskentelyä,
 • ongelmanratkaisutaitoja
 • ideointia,
 • reflektointia,
 • markkinoinnin ja myynnin edistämistä,
 • työhyvinvointia
 • ja voimaantumista edesauttavia menestyksen reseptejä.

Reseptit on laadittu tarkkaan valikoiduista raaka-aineista Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Oppimisen ja koulutusteknologian Asiantuntijaksi oppimisen -opintojaksolla. Niiden laatimisessa on hyödynnetty tieteellisiä tutkimuksia luovuudesta ja yhteisöllisestä oppimisesta.

Varoitus:
Luovan yhteisöllisen toiminnan reseptikorttien käyttössä täytyy huomioida, että ne saattavat parantaa merkittävästi työilmapiiriä ja ne voivat tehdä sinusta positiivisen työkaverin, jonka kanssa on hienoa tehdä yhteistyötä. Voit oppia tuntemaan yhteisösi jäseniä paremmin ja saatat saada heistä yhteistyökumppaneita tai peräti ystäviä. Reseptikortit voivat olla niin mukaansa tempaavia, että menetät ajantajun niiden harjoituksia tehdessäsi ja haluat tehdä niitä yhteisösi kanssa toistuvasti. Reseptikortteja ei saa käyttää yksin.

Huolto-ohjeet
Luovaa yhteisöllisyyttä täytyy huoltaa säännöllisesti, joten reseptikorttien harjoituksia pitäisi tehdä jo ennen kuin edellisen kerran harjoituksilla saatu hyöty vähenee. Yhteisöllisyys ja ryhmäytyminen voimistuvat toistuvasti tehdyillä harjoitteilla. Huoltoväli vaihtelee, mutta suositeltavaa olisi palata harjoitusten pariin vähintään kerran vuodessa.

Parasta ennen
Tuotetta on muistettava käyttää:

 • hyvissä ajoin ennen työyhteisön ongelmien ja erilaisten konfliktien syntyä, jottei työilmapiiri ehdi pilaantua.
 • ennen itsekkyyden ilmaantumista, jottei vallalle pääse kulttuuri, jossa mitään ei jaeta vaan kaikki pantataan itselle.
 • ennen kuppikuntien muodostumista, jotta niin uudet kuin vanhatkin työntekijät oppivat toimimaan yhdessä.
 • ennen kuin perättömille huhuille kasvaa siivet.
 • ylipäätään kaikenlaisten muutostilanteiden yhteydessä, jotta ennaltaehkäistään klikkien syntyminen.
 • ennen kuin verkostoitumiskumppaneita etsittäessä juna on mennyt ohitse.
Mainokset